22 bài tự luận về sự rơi tự do

Tủ sách vật lý 10 xin giới thiệu tới các em đang học gia sư vật lý của trung tâm 22 bài tập tự luyện môn vật lý chủ đề Sự rơi tự do. Chúc các em học tốt.

Bài 1: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s.

a/Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất.

b. Tính thời gian vật rơi 10m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất.

Bài 2: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Tính:

a. Thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất và tốc độ của vật khi chạm đất

b. Quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng trước khi chạm đất.người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao.

Bài 3: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 30m/s.

a. Tính độ cao h, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất.

b. Tính quãng đường vật rơi trong hai giây đầu và trong giây thứ hai.

Bài 4: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi là 4 giây.

a. Tính độ cao h, tốc độ của vật khi vật chạm đất.

b. Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất.

Bài 5: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 45m. Tính độ cao h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 6: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 25m. Tính độ cao h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 7: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,2s. Tính độ cao h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 8: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi 20 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,5s. Tính độ cao h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 9: Hai vật A và B được thả rơi tự do tại cùng một vị trí có độ cao h so với mặt đất. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 2m. Lấy g=10m/s2, xem như độ cao ban đầu đủ lớn.

Bài 10: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có g = 10m/s2 . Trong 2s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được 60m. Tính thời gian rơi, độ cao ban đầu và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 11: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g. Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất là 39,2m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật.

Bài 12: Một hòn đá rơi tự do từ miệng một giếng sâu 20m so với mặt nước. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc buông hòn đá, người quan sát nghe tiếng hòn đá chạm nước và tốc độ của hòn đá khi đó là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Lấy g = 10m/s2.

Bài 13: Người ta thả một hòn đá rơi tự do từ một miệng giếng. Sau 2 giây người ta nghe được tiếng hòn đá chạm mặt nước. Cho g=10m/s2 và tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Tính độ cao từ miệng giếng đến mặt nước, tốc độ của hòn đá khi chạm mặt nước.

Bài 14: Tại cùng một vị trí có độ cao h so với mặt đất, người ta lần lượt thả hai vật rơi tự do không vận tốc đầu. Sau 2s kể từ lúc vật thứ hai bắt đầu rơi, khoảng cách giữa hai vật là 25m. Tính xem vật thứ hai rơi sau vật thứ nhất bao lâu ? Cho g=10m/s2

Bài 15: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian sau dài hơn quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 40m. Tính h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 16: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian sau dài hơn quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 10m. Tính h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 17: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Thời gian vật rơi nửa quãng đường đầu dài hơn lần thời gian vật rơi nửa quãng đường sau 1 giây. Tính h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 18: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Thời gian vật rơi nửa quãng đường đầu dài hơn thời gian vật rơi nửa quãng đường sau 3 giây. Tính h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất.

Bài 19: Thước A có chiều dài l= 25cm treo vào tường bằng một sợi dây. Trên tường có một đèn nhỏ ngay phía dưới thước. Hỏi cạnh dưới của thước phải cách lỗ sáng bao nhiêu để khi đốt dây cho thước rơi tự do, nó sẽ che khuất đèn trong thời gian 0,1s. Cho g=10m/s2. ĐS:20cm

Bài 20: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tốc độ trung bình của vật rơi trong giây cuối cùng lớn gấp đôi tốc trung bình của nó trong giây liền trước nó. Tính độ cao ban đầu của vật, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất và tốc độ của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Bài 21: Các giọt nước tách ra từ mái nhà một cách đều đặn và cùng rơi tự do.Đúng lúc giọt 1 tiếp đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi,và khoảng cách giữa giọt thứ hai và thứ 3 lúc đó là 2,5m.Tìm chiều cao của mái nhà? . Lấy g = 10 m/s2. ĐS:h=8m

Bài 22: Người ta thả vật thứ nhất rơi không vận tốc đầu từ đỉnh một tháp cao 60 m so với mặt đất. Sau đó 1s và ở tầng tháp thấp hơn đỉnh tháp 15m người ta thả tiếp vật thứ hai rơi không vận tốc đầu. Xem như hai vật rơi tự do Lấy g = 10m/s2.

  1. Lập phương trình chuyển động của hai vật trong cùng một hệ quy chiếu
  2. Xác định thời điểm hai vật gặp nhau, độ cao so với đất của vị trí gặp nhau và tốc độ mỗi vật lúc đó.

ĐS:t=2s;v1=20m/s; v2=10m/s;h=40m

About administrator