Hướng Dẫn Giải Toán Mạch Điện Một Chiều Lớp 9

Việc học tập môn vật lý ở lớp 9 đòi hỏi cao hơn nhất là một số bài toán về điện một chiều lớp 9 mà các em HS được học năm đầu tiên thay sách GK. Qua nhiều năm giảng dạy vật lý 9 và thực tế khi gia sư môn vật lý tôi thấy:  Các bài toán điện một chiều lớp 9 chiếm phần lớn trong chương trình Vật lý 9, và đây là loại toán các em cho là khó và rất lúng túng khi giải loại toán này.

Ví dụ 1: Một đoạn mạch điện gồm một bóng đèn có ghi Đ ( 6V – 2,4W ) mắc nối tiếp với biến trở Rx. Một Ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi bằng 9V. Đèn sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện (ký hiệu chiều dòng điện). Giải thích ý nghĩa các số ghi trên bóng đèn?

b) Am pe kế chỉ bao nhiêu? Tìm điện trở của biến trở tham gia trong đoạn mạch?

c) Di chuyển con chạy trong mạch đèn có ảnh hưởng gì không? giải thích.

HD: Để làm được bài toán này gia sư vật lý xin gợi ý một số câu hỏi để các em tự trả lời.

            * Bài toán cho biết gì?

           – Đèn mắc như thế nào với biến trở?

– Ampe kế mắc như thế nào để đo?

– Đèn sáng như thế nào? Lúc đó hiệu điện thế hai đầu đèn như thế nào với hiệu điện thế định mức?

– Cường độ dòng điện qua đèn như thế nào với cường độ dòng điện định mức?

* Bài toán cần tìm gì? Yêu cầu gì?

            – Di chuyển con chạy về phía nào?

– Qui ước chiều dòng điện?

Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở đều bằng nhau và bằng r. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

1

 

1

 

1

 

Hướng dẫn của gia sư vật lý từ việc phân tích đến tổng hợp và đi giải bài toán:

1

About administrator