Một số câu trắc nghiệm giao thoa sóng ánh sáng

Giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm về sóng ánh sáng, chủ đề giao thoa sóng ánh sáng do gia sư vật lý sưu tập. Chúc các em học tốt, có kết quả cao.

Bài 1. Chọn phương án Đúng. Trong thí nghiệm khe Y-âng nếu che một trong hai khe thì

A/ Tại vân sáng giảm đi một nửa, tại vân tối bằng 0.

B/ Tại vân sáng giảm đi một nửa, tại vân tối bằng vân tối.

C/ tại mọi điểm trên màn đều bằng 1/4 độ sáng của vân sáng (trước khi che).

D/ tại cả vân sáng và vân tối đều bằng 1/4 độ sáng của vân sáng (trước khi che).

Bài 2. Để hai sóng cùng tần số truyền theo một chiều giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

A/ Cùng biên độ và cùng pha.

B/ Cùng biên độ và ngược pha.

C/Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D/ Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Bài 3. Chọn câu Đúng. Hai sóng cùng tần số và cùng phương truyền, được gọi là sóng kết hợp nếu có:

A/ cùng biên độ và cùng pha.

B/ cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C/ hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D/ hiệu số pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian.

Bài 4. Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?

A/ Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

B/ Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có màu đỏ

C/ Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có màu tím.

D/ Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua.

Bài 5. Trong thí nghiệm khe Y-âng, năng lượng ánh sáng:

A/ không được bảo toàn, vì vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không giao thoa.

B/ không được bảo toàn vì, ở chỗ vân tối ánh sáng cộng sáng lại thành bóng tối.

C/ vẫn được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mất do nhiễu xạ.

D/ vẫn được bảo toàn, nhưng được phối hợp lại, phần bớt ở chỗ vân tối được truyền cho vân sáng.

About administrator