Nội dung chương trình học môn Vật Lý lớp 6

[Thư viện Vật Lý] – Nội dung chương trình học môn Vật Lý lớp 6 theo chương trình của  Bộ GD & ĐT.

VẬT LÝ LỚP 6 HỌC KỲ I

Chương I CƠ HỌC:

 1. Tiết 1, 2: Đo độ dài
 2. Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng
 3. Tiết 4: Đo thể tích chất rắn không thấm nước
 4. Tiết 5: Khối lượng. Đo khối lượng
 5. Tiết 6: Lực. Hai lực cân bằng
 6. Tiết 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
 7. Tiết 8: Trọng lực. Đơn vị lực
 8. Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
 9. Tiết 10: Lực đàn hồi
 10. Tiết 11: Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
 11. Tiết 12: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng
 12. Tiết 13: Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
 13. Tiết 14: Máy cơ đơn giản
 14. Tiết 15: Mặt phẳng nghiêng
 15. Tiết 16: Đòn bẩy
 16. Tiết 17: Ôn tập
 17. Tiết 18: Kiểm tra học kì 1

VẬT LÝ LỚP 6 HỌC KỲ II

Chương I – CƠ HỌC (Tiếp)

 1. Tiết 19: Ròng rọc
 2. Tiết 20: Ôn tập tổng kết chương I : Cơ học

Chương II – NHIỆT HỌC

 1. Tiết 21: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
 2. Tiết 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
 3. Tiết 23: Sự nở vì nhiệt của chất khí
 4. Tiết 24: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
 5. Tiết 25: Nhiệt kế. Nhiệt giai
 6. Tiết 26: Thực hành : Đo nhiệt độ
 7. Tiết 27: Kiểm tra 1 tiết
 8. Tiết 28, 29: Sự nóng chảy và đông đặc
 9. Tiết 30, 31: Sự bay hơi và ngưng tụ
 10. Tiết 32, 33: Sự sôi
 11. Tiết 34: Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học
 12. Tiết 35: Kiểm tra học kì II.

Với nội dung chương trình Vật Lý 6 như trên, chúng tôi xây dựng đội ngũ gia sư dạy giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy môn Vật Lý lớp 6 đáp ứng theo nhu cầu riêng của gia đình trên các Quận/ Huyện tại Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số máy: 0936.128.126 để được hỗ trợ học tập tốt nhất.

About admin